Širvintų kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2022-03-29 d. įvyko Širvintų kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2021 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2021 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtinta 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Išrinktas kredito unijos valdybos narys.
  7. Patvirtinti  kredito unijos įstatai pagal pateiktą projektą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais taip pat galite susipažinti Širvintų kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Vilniaus g. 50, Širvintos.

Širvintų Kredito unijos valdyba