2009 m. gruodžio 28 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas (2009 m. gruodžio 10 d. Nr. XI-550, Žin., 2009, Nr. 153-6888), numatantis nemažai vartotojui palankesnių sąlygų, kuriuo Lietuva įgyvendino Europos Sąjungos Mokėjimo paslaugų direktyvą. Todėl "Pilies"  kredito unija pagal įstatymo reikalavimus yra parengusi Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygas (kurios galioja iki 2023 m. rugsėjo 1 d. susipažinti galite čia, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja nauja versija, susipažinti galite čia), pagal kurias nuo 2010 m. kovo 15 d.  teikiamos mokėjimo paslaugos esamiems ir būsimiems kredito unijos nariams bei klientams.

Sąlygose įtvirtinti šie svarbiausi principai:

    Išsamiai pateikiami klientų informavimo reikalavimai, prieš atliekant operacijas ir jas atlikus;
    Mokėtojo kredito unija atsakinga už pervedamų lėšų įskaitymą į gavėjo banko (einamąją) sąskaitą, t.y. mokėtojo kredito unija tampa atsakinga už mokėjimų sistemos tarpininko veiksmus, kai mokėtojas fizinis asmuo (vartotojas) operaciją atlieka litais ar eurais į Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybes;
    Akcentuojamas tikslios informacijos apie operacijų vykdymo laiką pateikimas klientui – mokėjimo nurodymo gavimo momentas ir operacijų vykdymo terminai;
    Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos, įkainiai ir su fiziniais asmenimis (vartotojais) sudarytos sutartys dėl mokėjimo paslaugų keitimo kredito unijoje gali būti keičiamos informavus ne mažiau kaip prieš 60 dienų ir kt.

Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygos yra sudėtinė bendrosios sutarties, pagal kurią teikiamos mokėjimo paslaugos (konkrečiai: banko sąskaitos sutarties, debetinės ir/ar kreditinės mokėjimo kortelės sutarties, elektroninių paslaugų teikimo sutarties), dalis.

Su sąlygomis galite susipažinti interneto tinklalapyje adresu www.lku.lt ir www.pilies.lt arba kredito unijos klientų aptarnavimo vietoje. Taip pat, pateikę kredito unijai prašymą, turite teisę gauti Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygų kopiją raštu arba patvarioje (elektroninėje) laikmenoje.

Jeigu Jūs nesutinkate su pakeistomis mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis, turite teisę nedelsiant, bet nevėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos, nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį, nemokėdami jokio komisinio atlyginimo. Jeigu Jūs nepasinaudosite teise nutraukti su kredito unija sudarytą bendrąją sutartį dėl mokėjimo paslaugų teikimo iki pakeitimų įsigaliojimo, bus laikoma, kad Jūs sutinkate su Mokėjimo paslaugų teikimo sąlygomis ir atitinkamais sutartinių sąlygų pakeitimais.