Finansinių paslaugų įkainiai Fiziniai asmenys Juridiniai asmenys
Privalomas pajus 30 Eur 30 Eur
Papildomas pajus 0-10 proc. nuo teikiamo kredito dydžio 0-10 proc. nuo teikiamo kredito dydžio
Stojamasis mokestis 10 Eur 200 Eur
Paslaugų paketo "Standartinė sąskaita" įkainiai čia  
Paslaugų paketo "Pagrindinė sąskaita" įkainiai čia  
Grynųjų pinigų išėmimas    
Iš sąskaitos kredito unijoje 550 Eur/mėn. nemokamai, virš 550 Eur -1 proc. nuo sumos min 3 Eur. 550 Eur/mėn. nemokamai, virš 550 Eur -1 proc. nuo sumos min 3 Eur.
Debeto kortele kredito unijoje 550 Eur/mėn. nemokamai, virš 550 Eur -1 proc. nuo sumos min 3 Eur.  
Kredito kortele kredito unijoje 1,50 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min 2 Eur už operaciją)  
Debeto kortele perlo terminale 5 Eur už operaciją  
Kredito kortele perlo terminale 1,5 proc. gryninamos pinigų sumos (min 2 Eur už operaciją)  
Debeto kortele tinklo bankomate 100 Eur/mėn nemokamai, virš 100 Eur - 0,5 proc. (min 0,50 Eur už operaciją)  
Kredito kortele tinklo bankomate 100 Eur/mėn nemokamai, virš 100 Eur - 0,5 proc. (min 0,50 Eur už operaciją)  
Debeto kortele bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse 1 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min. 1,50 Eur už operaciją)  
Kredito kortele bankomate Lietuvoje ir EEE šalyse 1,50 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min. 2 Eur už operaciją)  
Debeto kortele bankomate ir banko padalinyje ne EEE šalyse 1,50 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min 3 Eur už operaciją)  
Kredito kortele bankomate ir banko padalinyje ne EEE šalyse 2 proc. nuo gryninamos pinigų sumos (min 5 Eur už operaciją)  
Grynųjų pinigų įmokėjimas    
Į savo sąskaitą Eurų banknotų (tinklo bankomate) 700 Eur/mėn. – nemokamai, virš 0,1 % minimum 2 Eur 700 Eur/mėn. – nemokamai, virš 0,1 % minimum 2 Eur
Į savo sąskaitą Eurų monetomis (kredito unijoje) 10 Eur/mėn. – nemokamai, virš 6 % minimum 5 Eur 10 Eur/mėn. – nemokamai, virš 6 % minimum 5 Eur
Į kito asmens sąskaitą kredito unijoje nemokamai nemokamai
Į debeto kortelę Perlo terminaluose 2 Eur už operaciją  
Į kredito kortelę Perlo terminaluose 1,5 proc. gryninamos pinigų sumos (min 2 Eur už operaciją)  
Mokėjimo kortelės. Debeto mokėjimo kortelės    
Kortelės išdavimas 12 Eur  
Kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas 12 Eur  
Kortelės aptarnavimas 0 Eur  
Kortelės atnaujinimas 12 Eur  
Kortelės blokavimas 0 Eur  
Informacija apie likutį (KU) 0 Eur  
Informacija apie likutį ("first data lietuva" arba bankomate) 0 Eur  
Mokėjimo kortelės. Kredito mokėjimo kortelės   su vadovo kelioniu draudimu
Kortelės išdavimas 24 Eur 36 Eur
Kortelės pakeitimas/dublikato užsakymas 24 Eur 36 Eur
Kortelės aptarnavimas 0 Eur 5 Eur
Kortelės atnaujinimas 24 Eur 36 Eur
Kortelės blokavimas 0 Eur  
Informacija apie likutį (KU) 0 Eur  
Informacija apie likutį ("first data lietuva" arba bankomate) 0 Eur  
Piniginių lėšų pervedimai/operacijos    
Pavedimai kredito unijos nariams unijos patalpose 4 Eur 4 Eur
Pavedimai ne kredito unijos nariams unijos patalpose 10 Eur 10 Eur
Pavedimai internetu į kitą kredito įstaigą 0,40 Eur 0,40 Eur
Pavedimai kredito unijų vidaus sistemoje 0,40 Eur 0,40 Eur
Pavedimai į kitas LCKU narių sąskaitas (internetu) 0,40 Eur 0,40 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 10 Eur 10 Eur
Tiesioginio debeto paslauga kredito unijoje neteikiama - -
Kredito pavedimai į užsienio šalis    
Į ne EEE šalis (kredito unija) 60 Eur 60 Eur
Į ne EE šalis, skubus (kredito unija) 60 Eur 60 Eur
Į ne EEE šalis, labai skubus (kredito unija) 70 Eur 70 Eur
Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas) 10 Eur 10 Eur
Gautų lėšų įskaitymas (administravimas)    
Lėšos gautos iš kitos savo sąskaitos kredito unijoje 0 Eur 0 Eur
Lėšos, gautos kredito unijos viduje 0,40 Eur 0,40 Eur
Lėšos gautos iš kitų kredito unijų, kurios yra LCKU narės 0,40 Eur 0,40 Eur
Lėšos gautos iš kitų lietuvoje veikiančių kredito įstaigų 0,40 Eur 0,40 Eur
Lėšos gautos pagal pervedimą eurais iš EEE šalių 0,40 Eur 0,40 Eur
Lėšos gautos pagal pervedimą eurais ne iš EEE šalių 10 Eur 10 Eur
Sąskaitos tvarkymas (administravimas)    
Sąsaktis atidarymas 0 Eur 0 Eur
Sąskaits tvarkymas 1 Eur/mėn 5 Eur/mėn
Sąskaitos uždarymas 0 Eur 0 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas už einamuosius metus 15 Eur 15 Eur
Sąskaitos išrašo parengimas už ankstesnius kiekvienus metus 15 Eur 15 Eur