Lietuvos banko valdyba 2012-12-13 nutarimu Nr. 03-254 patvirtino, kad aktuali informacija apie Lietuvos banko prižiūrimo finansų rinkos dalyvio, kuriam teisės aktų numatyta pareiga gauti veiklos licenciją, turimos licencijos apimtį skelbiama Lietuvos banko tinklalapyje. Lietuvos banko tinklalapyje visais atvejais nurodoma ši informacija: įmonės pavadinimas; įmonės teisinė forma; įmonės kodas; licencijos numeris; licencijos rūšis; licencijuojama veikla, kurią įmonė turi teisę vykdyti. Taip pat nutarime nustatyta, kad rašytinės licencijos nebus išduodamos.

"Pilies" kredito unijos licencija yra pasiekiama Lietuvos banko tinklalapyje adresu http://www.lb.lt/kredito_unijos_1.