Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo finansinė priemonė (JŪĮF priemonė)

Ūkio subjektai, norėdami kreiptis dėl šio lengvatinio kredito, pirmiausia turi dalyvauti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) kvietime teikti paraiškas pagal Jaunųjų ūkininkų įsikūrimo priemonę.

JŪĮF priemone siekiama skatinti jaunųjų ūkininkų, siekiančių užsiimti žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) perdirbimu, ypač kuriančių didesnę pridėtinę vertę generuojančius ūkius, įsikūrimą ir taip paspartinti sklandžią kartų kaitą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje.

Kas gali kreiptis?

Lengvatiniai kreditai gali būti teikiami jauniesiems ūkininkams (paramos paraiškos NMA pateikimo metu ūkio subjektas turi atitikti jaunojo ūkininko reikalavimus – būti ne vyresnis kaip 40 metų), kurių atitiktis reikalavimams yra patvirtinta NMA pažyma, su kuria ūkio subjektas kreipiasi į kredito uniją.

Kredito unija taip pat atlieka ūkio subjekto tinkamumo gauti kreditą įvertinimą pagal nustatytus reikalavimus.

Kokia maksimali kredito suma?

Kredito dydis negali viršyti 100 000,00 eurų. Tuo atveju, kai kreditas derinamas su dotacija, bendra jų suma taip pat negali viršyti 100 000,00 eurų.

Prie kiekvienos paskolos kredito unija prisideda 40 proc. savo privačių lėšų dalimi.

Vienam kredito gavėjui gali būti suteiktas vienas kreditas.

Kokia yra kredito kaina?

Kredito palūkanos skaičiuojamos tik kredito unijos daliai, t. y.  40 proc. kredito daliai, kurios yra ne didesnės nei 5 proc. marža + 6 mėn. EURIBOR, likusiai 60 proc. kredito daliai taikomos nulinės palūkanos.

Suteikiant kreditą yra taikomas kredito administravimo mokestis (kredito sutarties sudarymo ar jį atitinkantis). Jis yra apskaičiuojamas, taikant 2 proc. mokestį nuo kredito sumos, tačiau ne mažiau kaip 150,00 eurų ir ne daugiau kaip 2 000,00 eurų.

Kreditas su kitomis pagalbos priemonėmis (pavyzdžiui, individualiomis garantijomis, palūkanų kompensavimu) nederinamas.

Koks maksimalus kredito grąžinimo laikotarpis?

Maksimalus kredito laikotarpis – 5 metai nuo kredito sutarties su kredito unija pasirašymo.
 

Kredito sutartyje gali būti numatytas kredito grąžinimo atidėjimo terminas iki 12 mėnesių nuo kredito sutarties sudarymo dienos, tačiau jis neprailgina nustatyto maksimalaus kredito termino.
 

Kreditai teikiami ne ilgiau kaip iki 2029 m. gruodžio 31 d. 

 

Kas gali būti finansuojama JŪĮF priemonės lėšomis?

Kreditas skiriamas kredito gavėjo verslo plane numatytoms išlaidoms, kurios gali apimti investicijas į materialųjį ir nematerialųjį turtą, biologinio turto įsigijimą, neužstatytos ir užstatytos žemės pirkimą, taip pat apyvartinį kapitalą, finansuoti.

Kur kreiptis?

Ūkio subjektai, norintys pasinaudoti šia finansine priemone, ir, gavę iš NMA pažymą apie tinkamumą gauti lengvatinę paskolą, turi kreiptis į arčiausiai esančią ir JŪĮF priemonės įgyvendinime dalyvaujančią LKU grupės kredito uniją.