Kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2023-04-18 d. įvyko Širvintų kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2022 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2022 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtinta 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Pakeistas Širvintų kredito unijos pavadinimas į „Pilies“ kredito uniją.
  7. Patvirtinti  kredito unijos įstatai pagal pateiktą projektą.
  8. Patvirtintas narių sąrašas, kurie nevykdo savo pareigos ir pažeidžiančia kredito unijos įstatus, pašalinti iš kredito unijos.
  9. Informuoti nariai  apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais taip pat galite susipažinti Širvintų kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Vilniaus g. 50, Širvintos.

Širvintų Kredito unijos valdyba