Kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. balandžio 11 d. 10 val. adresu: Vilniaus g. 50, Širvintos šaukiamas eilinis visuotinis ŠIRVINTŲ KREDITO UNIJOS (į/k 112044226) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų  kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos pavadinimo keitimas.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  8. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.
  9. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

 

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 50, Širvintos.

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2023-04-07 12 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią prie kredito unijos lauko durų, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: g.subaciute@lku.lt.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2023 m. balandžio 18 d. 11 val , Širvintų kultūros centro mažojoje salėje, numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel. 8-673-98565, el. paštas g.subaciute@lku.lt