Kas yra kredito unija?

"Pilies" kredito unija – yra kooperatinė, narių valdoma kredito įstaiga, kurios pagrindinis tikslas yra teikti finansines paslaugas savo nariams maksimaliai naudingomis sąlygomis, vystyti ir remti verslus bendruomenėse, skatinti žmones taupyti, išmintingai skolintis ir padėti žmonėms susikurti gerovę.

Anksčiau kredito unijos paprastai buvo vadinamos žmonių arba bendruomeniniais bankais, smulkaus kredito draugijomis. Kredito unija veikia pagal Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymą. Licenciją kredito unijos veiklai išduoda ir ją prižiūri Lietuvos bankas.

Kas yra kredito unija?

Kredito unijų paslaugos

Kredito unijos nariams teikia šias paslaugas:
Kredito unijų paslaugos
  • Einamosios sąskaitos, terminuoti ir taupomieji indėliai
  • Paskolos būstui, automobiliui, atostogoms, studijoms, baldams, verslui, žemės ūkiui, nekilnojamo turto vystymui, dirbantiems užsienyje, investicijoms, apyvartinėms lėšoms ir kitiems tikslams.
  • Mokėjimų pavedimai
  • Komunalinių mokesčių aptarnavimas
  • Tarptautinės debetinės ir kreditinės mokėjimo kortelės.
  • Internetinė bankininkystė

Požiūris į pelną

Bankai yra pelno siekiančios kredito įstaigos, kurios dirba tam, kad uždirbtų kuo didesnį pelną. Kredito unijos dirba savo narių labui ir uždirbtu pelnu didina kapitalą. Jei kredito unija dirba pelningai, pelnas paskirstomas visiems nariams pagal apyvartą, o ne keliems pajininkams pagal turimą pajų skaičių.

Savanoriškumas

Kredito unijų judėjimas buvo pradėtas tūkstančių žmonių, kurie be atlygio dirbo kredito unijų labui ir tikėjo, kad kredito unijos yra reikalingos žmonėms ir gali pasiūlyti geresnes paslaugas, nei bankuose. Ir šiandien šimtai žmonių dirba visuomeniniais pagrindais kredito unijų valdybose, stebėtojų tarybose ir paskolų komitetuose.

Bendruomeniškumas

Kredito unijos narių sukaupti pinigai neišeina iš bendruomenės – paskolos teikiamos tik kredito unijos nariams – tai padeda vystyti kaimų, miestelių bendruomenių ekonomiką. Įmonės pradeda ir plečia verslus, sukuria naujas darbo vietas, prisideda prie bendro šalies ūkio augimo, o sukurtas turtas lieka bendruomenėje ir neiškeliauja, kaip bankuose, į užsienio šalis.