Kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad š.m. balandžio 11 d. 10 val. nesant  kvorumui Širvintų kredito unijos (į/k 112044226)  eiliniame  visuotiniame narių susirinkime, pakartotinis susirinkimas vyks 2023 m. balandžio 18 d. 11 val. Širvintų r. savivaldybės  kultūros centro salėje (II aukšte), esančioje I. Šeiniaus g. 4, Širvintos. Neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

 

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2023 metų  kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos pavadinimo keitimas.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  8. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.
  9. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

 

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 50, Širvintos.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel. 8-673-98565, el. paštas g.subaciute@lku.lt