KP „Pilies“ kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad š. m. kovo 15 d. 09:00 val. adresu: Vilniaus g. 50, Širvintos šaukiamas eilinis visuotinis KB „PILIES“ KREDITO UNIJOS (į/k 112044226) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų  kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir/arba pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.
  7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

 

Prašymą išduoti bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti čia arba klientų aptarnavimo vietoje Vilniaus g. 50, Širvintos.

 

Užpildytus ir pasirašytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024-03-14 10 val. (įmesti) į kredito unijos pašto dėžutę, esančią Vilniaus g. 50, Širvintos, atsiųsti paštu nurodytu adresu arba nuskenuotus atsiųsti el.paštu: g.subaciute@lku.lt.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. kovo 19 d. 11 val , Širvintų kultūros centro mažojoje salėje, numatant tą pačią darbotvarkę.

 

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel. 8-673-98565, el. paštas g.subaciute@lku.lt