KB „Pilies“ kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaujantis LR Kreditų unijų įstatymu informuojame, kad 2024-03-19 d. įvyko KB „Pilies“ kredito unijos pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  3. Paskolų komiteto ataskaita už 2023 m. įvertinta teigiamai.
  4. Patvirtintas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2023 metus. Pelnas paskirstytas pagal pateiktą nutarimo projektą.
  5. Patvirtinta 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmata pagal pateiktą projektą.
  6. Patvirtintas narių sąrašas, kurie nevykdo savo pareigos ir pažeidžia kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.
  7. Informuoti nariai  apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimais bei kitais dokumentais taip pat galite susipažinti KB „Pilies“ kredito unijos patalpose, esančiose adresu: Vilniaus g. 50, Širvintos.