KB „Pilies“ kredito unijos narių dėmesiui!

Informuojame, kad š.m. kovo 15 d. 9 val. nesant kvorumui KB „Pilies“ kredito unijos (į/k 112044226)  eiliniame  visuotiniame narių susirinkime, pakartotinis susirinkimas vyks 2024 m. kovo 19 d. 11 val. Širvintų kultūros centro mažojoje salėje (I aukšte), esančioje I. Šeiniaus g. 4, Širvintos. Neįvykusio susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  5. 2024 metų  kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Dėl kredito unijos narių, nevykdančių savo pareigų ir/arba pažeidžiančių kredito unijos įstatus, pašalinimo iš kredito unijos.
  7. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamų pajinių įnašų grąžinimą.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vilniaus g. 50, Širvintos. Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Gintarė Subačiūtė, tel. 8-673-98565, el. paštas g.subaciute@lku.lt